Почистване на цеви

XADO Пяна за оръжие

XADO Пяна за оръжие - продукт за почистване на вътрешните повърхности на оръжията, като лесно премахва меки метални остатъци от вътрешната повърхност на цевите.

Цена:500мл - 24.00лв.

SNIPEX Total Cleaner почистване на цеви

SNIPEX Total Cleaner почистване на цеви – продукт, който отстранява от стените и каналите на цевта всякакъв вид замърсявания – барутен нагар, мед, олово.

Цена: 50мл - 22.00лв.

XADO почистване на оръжие

XADO почистване на оръжие – продукт за смазване и почистване на малко и голямокалибрено, нарезно и гладкоцевно оръжие.

75мл – 9.00 лв.;
200мл - 22.00лв.;
500 мл - 15.00лв.

XADO консервационна смазка за оръжие

XADO консервационна смазка за оръжие – продукт, предназначен за почистване и смазване на оръжието преди по-дългосрочно съхранение. Предпазва от корозия.

75мл - 9.00лв.;
200мл - 22.00лв.;
500мл - 15.00лв.